Poziv zainteresiranoj javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja na Proračun Općine Pićan za 2022.g. i projekcije za 2023.g. i 2024.g. objavljen je dana 23. studenoga i trajao je do 09. prosinca 2021.g.

Tijekom javnog savjetovanja zaprimljeni su komentari, mišljenja, prijedlozi i/ili primjedbe.

Objavljuje se izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću: Izvješće o savjetovanju – Proračun za 2022.g.

Javno savjetovanje možete pogledati na sljedećem linku: https://www.pican.hr/javno-savjetovanje-proracun-opcine-pican-za-2022-godinu-te-projekcije-za-2023-i-2024-godinu/