Arhiva objava

Izvješće s 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

19. lipnja 2024. | Sjednice

Dana 18. lipnja 2024. godine u 19,00 sati održana je 27. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 8 od 9 vijećnika. Vijećnik Silvan Juran bio je opravdano odsutan.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika s 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Izvješće o radu komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin
 3. Konačna Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu
 4. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave
 5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine k.č. 22224/24 k.o. Pićan
 6. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 7502/4 k.o. Pićan
 7. Odluka o prodaji nekretnine k.č. 935/2 k.o. Pićan
 8. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik s 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je jednoglasno bez rasprave.

Direktor poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin Dorijano Bažon iznio je Izvješće o radu davatelja javne usluge, komunalnog poduzeća 1. Maj d.o.o. Labin za 2023. godinu, koje je jednoglasno prihvaćeno s 8 glasova „za“.

Jednoglasno je, s 8 glasova „za“, usvojena i Konačna Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu. Povjerenstvo za provedbu Programa je raspisalo Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu dana 15. ožujka 2024. godine a koji je bio otvoren do 15. travnja 2024. godine, temeljem provedenog Natječaja provelo je postupak obrade prijava, analizu ispunjenja uvjeta iz Programa, pravovremenosti i potpunosti zahtjeva, te je utvrđeno 46 urednih prijava. Uzevši u obzir da su financijska sredstva za provedbu Programa planirana u Proračunu Općine Pićan za 2024. godinu u iznosu od 25.000,00 eura, te vodeći računa o tome da svaki prijavitelj na pošten način ostvari pravo na jednaki postotak potpore, utvrđena je stopa sufinanciranja od 37,50% na planirani iznos ulaganja svakog prijavitelja, odnosno iznos od 750,00 eura kao maksimalni iznos potpore za ulaganja koja premašuju iznos od 2.000,00 eura (37,50% od 2.000,00 eura ulaganja). Mladim poljoprivrednicima koji imaju manje od 40 godina u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu se potpora uvećava za 20% na već odobrena sredstva, a za mlade poljoprivrednike čija ulaganja premašuju iznos od 2.000,00 eura, maksimalni iznos potpore iznosi 900,00 eura (750,00 eura + 20%). Slijedom svega navedenoga, Konačnom Odlukom je utvrđena isplata potpora u ukupnom iznosu od 25.087,18 eura za 46 korisnika.

Usvojen je i novi Pravilnik o provedbi jednostavne nabave, kojim se uređuje postupak nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura i radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura. Pravilnik je usvojen jednoglasno s 8 glasova „za“.

Konačno, Općinsko je vijeće usvojilo tri odluke koje se odnose na prodaju nekretnina:

 • Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine k.č. 22224/24 k.o. Pićan kojim se, temeljem provedenog javnog natječaja, prihvaća ponuda ponuditelja u iznosu od 49.500,00 eura,
 • Odluku o prodaji nekretnine k.č. 7502/4 k.o. Pićan kojom će se pristupiti postupku prodaje po početnoj cijeni od 9.300,00 eura, te
 • Odluku o prodaji nekretnine k.č. 935/2 k.o. Pićan kojom će se pristupiti postupku prodaje po početnoj cijeni od 4.600,00 eura.

Sve tri navedene odluke usvojene su jednoglasno, s 8 glasova „za“.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 8/24 od 19. lipnja 2024.g.