Arhiva objava

Izvješće sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

21. srpnja 2023. | Sjednice

Dana 20. srpnja 2023. godine u 19,00 sati održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj je prisustvovalo 7 od 9 vijećnika. Vijećnici Antun Selar i Branko Ružić bili su opravdano odsutni.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za razdoblje od 1995. do 2022. godine
  3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2023. godinu
  4. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan
  5. Vijećnička pitanja.

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen.

Zapisnik sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je bez rasprave.

Voditelj Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (dalje u tekstu: Fond) Mladen Milohanić iznio je Izvješće o radu Fonda za razdoblje od 1995. do 2022. godine. Izvješće je usvojeno jednoglasno, sa 7 glasova „za“.

Usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Pićan za 2023. godinu, kojom se dodjeljuju javna priznanja pravnim i fizičkim osobama za osobita postignuća i doprinos od značaja za razvitak i ugled Općine, a osobito za naročite uspjehe ostvarene u području gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, sporta, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti.Više o dodijeljenim priznanjima možete pročitati ovdje. Odluka je usvojena sa 5 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ glasa.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine k.č. 9560/1 k.o. Pićan.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 7/23 od 21. srpnja 2023.g.