1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Lišnjak” Pićan održana je dana 20. listopada 2020.g. s početkom u 18,30 sati u prostorijama Općine Pićan.

Sjednici su prisustvovala tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Lišnjak”, privremena ravnateljica Dječjeg vrtića “Lišnjak” Kristina Čule, načelnik Općine Pićan Ivan Franković i pročelnica JUO Općine Pićan Martina Bilić.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

 1. Verificiran je mandat izabranim članovima Upravnog vijeća, utvrđen je kvorum, utvrđen je dnevni red i određen je zapisničar
 2. Odluka o izboru predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 3. Statut Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 4. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 5. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 6. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 7. Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan
 8. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje
 10. Odluka o raspisivanju natječaja za glavnog kuhara
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za pomoćnog kuhara
 12. Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu
 13. Odluka o raspisivanju natječaja za zdravstvenog voditelja
 14. Odluka o raspisivanju natječaja za domara
 15. Odluka o preuzimanju odgojitelja iz Dječjeg vrtića “Mali medvjed” Pićan