Dana 02. lipnja 2022. godine održana je 1. redovna sjednica Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan.

Sjednici su prisutni predsjednik Odbora Silvan Juran, dopredsjednik Stefan Šestan, članovi David Fonović, Adriana Klanjac, Jadranka Valković, Anastazija Težak, Livio Švić (priključio se sjednici u 19:30), te predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić, načelnik Općine Pićan Dean Močinić i pročelnica JUO Martina Bilić. Članovi Odbora Elvis Brenko i Tihana Lukež su opravdano izostali.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Odbora Silvan Juran.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Izbor zapisničara Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo
  2. Razmatranje pristiglih zamolbi za jednokratnu novčanu pomoć
  3. Razno.

Nitko nije imao dodatnih prijedloga ili primjedbi na dnevni red. Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 6 glasova „za“.

Predsjednik Odbora predložio je da zapisničarkom bude imenovana Jadranka Valković, a svi članovi Odbora su se jednoglasno s prijedlogom usuglasili.

Članovi Odbora razmatrali su četiri pristigle zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć, o istima raspravljali i donijeli odluke kako slijedi:

  1. Po zamolbi Klaudia Hekića, nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.600,00 kuna. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 6 glasova „za“.
  2. Po zamolbi Šilvana Vozile, nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kn. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 7 glasova „za“.
  3. Po zamolbi Roberta Smokovića, nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 12.000,00 kn. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 7 glasova „za“.
  4. Po zamolbi Olge Vretenar, nakon rasprave, odlučeno je da će načelnik kontaktirati Centar za socijalnu skrb Labin i s njima izvidjeti opcije i pokušati pronaći trajno rješenje, te da će im se uputiti službeni pismeni dopis. Također je dogovoreno da će se član Odbora Livio Švić razgovarati sa Olgom Vretenar, da će se razmisliti o mogućnosti dodjele drugih oblika pomoći, te da će se naknadno, na sljedećoj sjednici Odbora, ponovno raspravljati o situaciji i razmotriti sve mogućnosti.

Svi članovi Komisije suglasni su sa svim prijedlozima i zaključcima ove točke dnevnog reda.

S obzirom na to da se nitko više nije javio za riječ, predsjednik Odbora zaključuje raspravu. Sjednica je zaključena u 20:45 sati.