10. sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je temeljem prijedloga načelnika, po hitnom postupku, u srijedu, 05. rujna 2018. godine s početkom u 19,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Odluka o ažuriranju podataka iz Odluke o formiranju Poduzetničke zone Pićan (SN br. 8/03),
  2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt – građevina javne i društvene namjene – Vatrogasni dom
  3. Odluka o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, za provedbu ulaganja na području Općine Pićan unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Poziv za sjednicu – Dnevni red

Akti su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 10/18.