Arhiva objava

Izvještaj sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

28. studenoga 2018. | Novosti, Sjednice

12. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u ponedjeljak, 26. studenoga 2018. godine u 18,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
  2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  4. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
  5. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara
  6. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Pićan
Dnevni red

Vijećnik Branko Ružić je predložio, a vijeće nije usvojilo prijedlog dopune dnevnog reda točkom: “Izglasavanje nepovjerenja načelniku Općine Pićan Ivanu Frankoviću”.

Vijećnik Dean Močinić je predložio, a vijeće je usvojilo prijedlog dopune dnevnog reda točkom: “Razmatranje problematike enduro vožnje na području Općine Pićan”.

Predsjednik vijeća Silvan Juran je predložio, a vijeće je usvojilo prijedlog dopune dnevnog reda točkom: “Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračune Općine Pićan”.

Usvojen je zapisnik sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan održane 26. listopada 2018.g.

Akti pod rednim brojevima 1.-6. objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” broj 12/18 od 28.11.2018.g.

Jedna od točaka dnevnog reda bilo je i “Prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu”, a prijedlog Proračuna možete pogledati ovdje.

Vijećnici su razmatrali problematiku enduro vožnje na području Općine Pićan, što je također bila jedna od točaka dnevnog reda.

Procjenu ugroženosti od požara možete pregledati na sljedećem linku, a objavljen je u rubrici “Dokumenti”.

Plan zaštite od požara možete pregledati na sljedećem linku, a objavljen je u rubrici “Dokumenti”.