Arhiva objava

Izvještaj sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

28. ožujka 2019. | Sjednice

15. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u srijedu, 27. ožujka 2019. godine u 18,30 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge na području Općine Pićan, komunalnog poduzeća 1. MAJ d.o.o. Labin za 2018. godinu
  2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  3. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2018. godinu
  4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2019. godinu
  5. Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
Dnevni red

Usvojen je zapisnik sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan održane 25. siječnja 2019.g.

Usvojen je zapisnik sa telefonske sjednice održane dana 19. ožujka 2019. g.

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 3/19 od 28. ožujka 2019.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018.g. možete pogledati ovdje.