16. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u ponedjeljak, 13. svibnja 2019. godine u 19,30 sati.

Sjednici je prisustvovalo 10 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Zaključak o potvrđivanju Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“
  2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Pićan
  4. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
Dnevni red

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 4/19 od 14. svibnja 2019.g.