17. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u četvrtak, 01. kolovoza 2019. godine u 19,30 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

 1. Zapisnik sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Zapisnik sa 16. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu
 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu
 5. Odluka o dodjeli općinskih priznanja
 6. Strategija upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 2019.-2025. godine
 7. Odluka o komunalnom redu
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
 9. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 21784, k.o. Pićan
 10. Odluka o izuzimanju iz javnog dobra k.č. 14967, k.o. Pićan
 11. Odluka o preuzimanju obveze sufinanciranja troškova produženog boravka u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Potpićan
 12. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Pićan
 13. Informacija o Rješenju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Dnevni red

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 5/19 od 07. kolovoza 2019. godine.