18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u ponedjeljak, 07. listopada 2019. godine u 19,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 10 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Zapisnik sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu
  4. Odluka o zaduženju Općine Pićan
  5. Odluka o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu Općine Pićan
  6. Odluka o plaćanju školskih marendi učenicima osnovnih škola u školskoj godini 2019/2020.
  7. Odluka o financiranju putnih troškova pomoćnika u nastavi u PŠ Sv. Katarina.
Dnevni red

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 6/19 od 09. listopada 2019. godine.