19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u petak, 22. studenoga 2019.g. s početkom u 18,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Dnevni red

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Zapisnik sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2019.g.
  3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2019.g.
  4. Odluka o zaduženju Općine Pićan
  5. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
  6. Odluka o otpisu potraživanja za najam stanova
  7. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  8. Odluka o donošenju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2020. godinu.

Općinsko vijeće je razmatralo prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu. 

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 7/19 od 26. studenoga 2019.g.