Arhiva objava

Izvještaj sa 2. redovne sjednice Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo

25. studenoga 2022. | Novosti

Dana 21. studenoga 2022. godine u 17,00 sati održana je 2. redovna sjednica Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan.

Sjednici su prisutni predsjednik Odbora Silvan Juran, dopredsjednik Stefan Šestan, članovi Anastazija Težak, Tihana Lukež, Livio Švić, te predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić, načelnik Općine Pićan Dean Močinić i pročelnica JUO Martina Bilić. Članovi Odbora Elvis Brenko, Jadranka Valković, David Fonović i Adriana Klanjac su izostali.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Odbora Silvan Juran.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 1. redovne sjednice Odbora
  2. Razmatranje pristiglih zamolbi za jednokratnu novčanu pomoć
  3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Odluke o socijalnoj skrbi
  4. Razno.

Nitko nije imao dodatnih prijedloga ili primjedbi na dnevni red. Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 5 glasova „za“.

Članovi Odbora razmatrali su četiri pristigle zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć, o istima raspravljali i donijeli odluke kako slijedi:

1. Po zamolbi Vilme Valković, nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 5 glasova „za“.
2. Po zamolbi Kristine Lukšić, nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku kojom se zamolbi neće udovoljiti. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 5 glasova „za“.
3. Po zamolbi Ane Smoković, nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kn. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 5 glasova „za“.
4. Po zamolbi Gracijele Vretenar i po zamolbi Udruge osobe s intelektualnim teškoćama Istre, nakon rasprave, odlučeno je da će se Jedinstvenom upravnom odjelu uputiti prijedlog da se dokumentacija dopuni, a zamolbe pojasne dodatnim informacijama. Zaključak je usvojen jednoglasno, sa 5 glasova „za“.

Članovi Odbora su utvrdili prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi koji će se uputiti na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana.

Svi članovi Komisije suglasni su sa svim prijedlozima i zaključcima ove točke dnevnog reda.

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Odbora zaključuje raspravu. Sjednica je zaključena u 19:25 sati.