20. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u utorak, 17. prosinca 2019.g. s početkom u 18,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Dnevni red

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

 1. Zapisnik sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. Proračun Općine Pićan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, te Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2020. godinu
 6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2020. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2020. godinu
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2020. godinu
 9. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći
 10. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama
 11. Odluka o predaji vodoopskrbne mreže iznad kote 300 na području Općine Pićan
 12. Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima.

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 8/19 od 23. prosinca 2019. godine.