Arhiva objava

Izvještaj sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

03. ožujka 2020. | Sjednice

21. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u petak, 28. veljače 2020.g. s početkom u 18,00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 10 od 11 vijećnika.

Dnevni red

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

 1. Zapisnik sa 20. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
 3. Odluka o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Pićan
 4. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Pićan
 5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2020. godinu
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 7. Odluka o dopuni Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima
 8. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2019. godinu
 9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za razdoblje 2020.-2023.g.
 10. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2020. g.
 11. Odluka o zaduženju Općine Pićan

Predsjednik vijeća Silvan Juran je predložio, a vijeće je usvojilo prijedlog dopune dnevnog reda točkom: “Odluka o zaduženju Općine Pićan”.

Navedeni usvojeni akti su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 1/20 od 03. ožujka 2020.g.

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Pićan bit će objavljena u “Službenim novinama Općine Pićan” po dobivanju suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede.