Arhiva objava

Izvještaj sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

16. travnja 2020. | Sjednice

22. (elektronička) sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u srijedu, 15. travnja 2020.g. s početkom u 11,00 sati.

Zbog trenutne izvanredne epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19, iznimno je 22. sjednica održana elektroničkim putem, izjašnjavanjem putem e-maila, u skladu sa uputom Ministarstva uprave, KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.g.

Sjednici je prisustvovalo 10 od 11 vijećnika.

Dnevni red

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarsko proizvodno poslovne namjene „Poduzetnička zona Pićan jug“
  2. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Pićan za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Tupljak“
  3. Odluka o osnivanju ustanove Dječji vrtić „Lišnjak“
  4. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja
  5. Program potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu
  6. Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Labina i Općine Pićan, Općine Sv. Nedelja, Općine Kršan i Općine Raša
  7. Odluka o ukidanju svih naknada radnom timu načelnika, vijećnicima, zamjenici načelnika i radnim tijelima vijeća (komisijama)
  8. Odluka o ukidanju svih planiranih manifestacija na Općini Pićan u 2020. godini.

Predsjednik vijeća Silvan Juran je predložio, a vijeće je usvojilo prijedlog dopune dnevnog reda točkama br. 6., 7. i 8.

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 5/20 od 16.04.2020.g.

Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice