Arhiva objava

Izvještaj sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

19. studenoga 2020. | Sjednice

26. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u utorak, 17. studenoga 2020.g. s početkom u 18,30 sati u putem telekonferencije.

Sjednici je prisustvovalo 9 od 11 vijećnika.

Dnevni red

 

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Verifikacija zapisnika sa 25. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2020. godinu
  3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o sufinanciranju djelatnosti Dječjeg vrtića “Mali medvjed” Pićan
  4. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Lišnjak” Pićan
  5. Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja
  6. Suglasnost na Zaključak o utvrđivanju ekonomske cijene Dječjeg vrtića “Lišnjak” Pićan
  7. Suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić Lišnjak” za pedagošku godinu 2020./2021.
  8. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pićan za 2021. godinu
  9. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  10. Suglasnost na Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Labina, Općine Kršan, Općine Raša, Općine Sv. Nedelja i Općine Pićan.

Navedeni usvojeni akti su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 10/20 od 19. studenoga 2020.g.

Općinsko vijeće je razmatralo prvo čitanje Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu.