Arhiva objava

Izvještaj sa 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

18. prosinca 2020. | Sjednice

27. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u četvrtak, 17. prosinca 2020.g. s početkom u 18,30 sati u putem telekonferencije.

Sjednici je prisustvovalo 9 od 11 vijećnika.

Dnevni red

 

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

1. Verifikacija zapisnika sa 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Donošenje Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, te Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pićan za 2021. godinu
3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
5. Program javnih potreba u kulturi Općine Pićan za 2021. godinu
6. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Pićan za 2021. godinu
7. Program javnih potreba u sportu Općine Pićan za 2021. godinu
8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti Općine Pićan za 2021. godinu
9. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći
10. Odluka o prihvaćanju prijedloga odluke Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo o dodjeli paketa s namirnicama
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
12. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Aneksa br. 5. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
13. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Labin
14. Odluka o prodaji nekretnine – kuća i zemljište na k.č. 8802/2, k.o. Pićan
15. Odluka o imenovanju Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za provedbu natječaja za prodaju nekretnine – kuća i zemljište na k.č. 8802/2, k.o. Pićan

Navedeni usvojeni akti su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 11/20 od 18. prosinca 2020.g.