29. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u ponedjeljak, 29. ožujka 2021.g. s početkom u 19,00 sati u putem telekonferencije.

Sjednici je prisustvovalo 8 od 11 vijećnika.

Dnevni red

 

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

1. Verifikacija zapisnika sa 28. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
2. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
3. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Pićan 2021.-2027.
4. Odluka o suglasnosti na Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić „Lišnjak“ Pićan
5. Odluka o suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić „Lišnjak“ za pedagošku godinu 2021./2022.
6. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Aneksa broj 5. Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
7. Odluka o prihvaćanju Pročišćenog teksta Statuta Općine Pićan
8. Odluka o prihvaćanju Pročišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pićan
9. Odluka o dodjeli poklon bonova uoči uskršnjih blagdana.

Navedeni usvojeni akti objavljeni su u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 4/21 od 30. ožujka 2021.g.