Arhiva objava

Izvještaj sa 3. redovne sjednice Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo

19. prosinca 2022. | Novosti

Dana 07. prosinca 2022. godine u 17,00 sati održana je 3. redovna sjednica Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb i školstvo Općine Pićan.

Sjednici su prisutni predsjednik Odbora Silvan Juran, dopredsjednik Stefan Šestan, članovi Anastazija Težak, Tihana Lukež, Livio Švić (napustio sjednicu u 18,00 sati), Elvis Brenko, Jadranka Valković, David Fonović, te predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić, načelnik Općine Pićan Dean Močinić i pročelnica JUO Martina Bilić. Članica Odbora Adriana Klanjac je izostala.

Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Odbora Silvan Juran.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 2. redovne sjednice Odbora
  2. Razmatranje pristiglih zamolbi za jednokratnu novčanu pomoć
  3. Donošenje prijedloga Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana za domaćinstva i osobe slabijeg materijalnog stanja, te za osobe s invaliditetom ili određenim tjelesnim oštećenjima
  4. Donošenje prijedloga Odluke o dodjeli poklon bonova za namirnice povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
  5. Razno.

Nitko nije imao dodatnih prijedloga ili primjedbi na dnevni red. Dnevni red je usvojen jednoglasno sa 8 glasova „za“.

Članovi Odbora razmatrali su tri zamolbe za jednokratnu novčanu pomoć, o istima raspravljali i donijeli odluke kako slijedi:

  1. Po zamolbi A.K., nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 10.000,00 kuna. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 8 glasova „za“.
  2. Po zamolbi B.P., nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 2.000,00 kuna. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 8 glasova „za“.
  3. Po zamolbi R.Z., nakon razmatranja zamolbe i rasprave po istoj, odlučeno je da će se Općinskom načelniku uputiti prijedlog da donese Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kn. Prijedlog je usvojen jednoglasno, sa 7 glasova „za“.

Članovi Odbora su utvrdili prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći povodom božićnih i novogodišnjih praznika, kojim bi se za 28 osoba ili domaćinstva slabijeg materijalnog stanja isplatilo 40.000,00 kuna jednokratnih novčanih pomoći, te za 9 osoba s invaliditetom ili određenim tjelesnim oštećenjima bi se isplatilo 32.000,00 kuna jednokratnih novčanih pomoći. Također je Odbor utvrdio prijedlog Odluke o dodjeli poklon bonova za namirnice u iznosu od 500,00 kuna povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, kojim bi se za 18 osoba ili domaćinstva slabijeg materijalnog stanja odobrilo poklon bonove, u sveukupnom iznosu od 9.000,00 kuna. Prijedlozi Odluka uputit će se Općinskom vijeću na razmatranje.

Svi članovi Komisije suglasni su sa svim prijedlozima i zaključcima ove točke dnevnog reda.

S obzirom na to da se nitko nije javio za riječ, predsjednik Odbora zaključuje raspravu. Sjednica je zaključena u 19,00 sati.