Arhiva objava

Izvještaj sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

22. ožujka 2018. | Sjednice

6. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u srijedu, 21. ožujka 2018. godine u 18,00 sati. 

Sjednici je prisustvovalo 10 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i Općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017-2022. godine – separat za Općinu Pićan
  2. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Pićan
  3. Izvješće o stanju sustava civilne zaštite Općine Pićan za 2017. godinu
  4. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Pićan za 2018. godinu
  5. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2018. godinu
  6. Program potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu
  7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o stavljanju van snage UPU Industrijske zone Pićan-jug
  8. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Pićan

Usvojen je zapisnik sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan (održane 30.01.2018.g.).

Akti pod točkama od 3. do 8. su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 3/18.
Plan gospodarenja otpadom je objavljen u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 4/18.
Procjena rizika od velikih nesreća je objavljena u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 5/18.