7. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u utorak, 22. ožujka 2018. godine u 19,00 sati. 

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu
  2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
  3. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Općine Pićan
  4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za učeničke stipendije za školsku godinu 2017./2018.
  5. Odluka o prihvaćanju Pročišćenog teksta Statuta Općine Pićan
Poziv za sjednicu – Dnevni red

Usvojen je zapisnik sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan (održane 21.03.2018.g.).

Akti su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 6/18