Arhiva objava

Izvještaj sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan

16. kolovoza 2018. | Sjednice

9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan održana je u ponedjeljak, 13. kolovoza 2018. godine u 19,30 sati.

Sjednici je prisustvovalo 11 od 11 vijećnika.

Razmatrani su i usvojeni sljedeći akti:

  1. Dopuna Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu
  4. Odluka o dodjeli priznanja Općine Pićan za 2018. godinu
  5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja gospodarsko proizvodno poslovne namjene “Poduzetnička zona Pićan jug”
  6. Dopuna Odluke o grobljima na području Općine Pićan (SN 5/15).
Poziv za sjednicu-dnevni red

Predsjednik vijeća je predložio, a općinsko vijeće je usvojilo prijedlog da se sa dnevnog reda skinu točka 9.: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Pićan i točka 10.: Plan zaštite od požara Općine Pićan.

Usvojen je zapisnik sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan (održane 22.05.2018.g.)

Usvojen je zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan (održane 08.06.2018.g.)

Akti pod rednim brojevima 1., 2. i 3. su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 8/18.

Akti pod rednim brojevima 4., 5. i 6. su objavljeni u “Službenim novinama Općine Pićan” br. 9/18.