Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16 , 70/17), objavljuju se izvještaji Jasmine Slivar, članice Općinskog vijeća Općine Pićan izabrane s liste grupe birača:

Program rada za mandatno razdoblje Godišnji financijski izvještaj 2017 Financijski plan za 2017.g. Financijski plan za 2018.g. Izvješće o primljenim donacijama 01.01.-30.06.2017. Izvješće o primljenim donacijama 01.07.-31.12.2017.g. Godišnji program rada 2017.g. Godišnji program rada 2018.g.