Arhiva objava

Izvještaji o radu nezavisnog vijećnika Općine Pićan

16. veljače 2016. | Novosti

Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), objavljuju se izvještaji o radu Jasmine Slivar (nezavisna vijećnica Općine Pićan).

 

Financijski plan 2015

 

Financijski plan 2016

 

Godišnji program 2015

 

Godišnji program 2016

 

Program rada za mandatno razdoblje

 

Izvješće o primljenim donacijama do 30.06.2015.

 

Godišnji financijski izvještaj

 

Izvješće o primljenim donacijama od 01.07.