Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14), objavljuju se izvještaji o radu Siniše Sergo (nezavisni vijećnik Općine Pićan).

Financijski plan 2015.g.

 

Financijski plan 2016.g.

 

Godišnji financijski izvještaj

 

Godišnji program rada 2015.g.

 

Godišnji program rada 2016.g.

 

Primljene donacije 01.01-30.06.2015.g.

 

Primljene donacije 01.07.-31.12.2015.g.

 

Program rada za mandatno razdoblje