Sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16), objavljuju se izvještaji o radu Jasmine Slivar (nezavisna vijećnica Općine Pićan).

Program rada za mandatno razdoblje Godišnji program rada za 2016.g. Godišnji program rada za 2017.g. Financijski plan za 2016.g. Financijski plan za 2017.g. Izvješće o primljenim donacijama 01.01.-30.06.2016.g. Izvješće o primljenim donacijama 01.07.-31.12.2016.g. Godišnji financijski izvještaj za 2016.g.