Arhiva objava

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

16. srpnja 2021. | Natječaji

Temeljem članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), Načelnik Općine Pićan dana 16. srpnja 2021. godine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje u zakup javne površine

1. Predmet ponude: Zakup javne površine radi postavljanja pokretnih ugostiteljskih radnji za prodaju hrane i pića, na prodajnim mjestima:

1.1. U Pićnu dana 26.07.2021.g. u vremenu od 18,00 do 24,00 sata kada će biti održana projekcija dječjeg filma:
a. Prodajno mjesto A na trgu u Pićnu – k.č. 26. k.o. Pićan, 15 m2
b. Prodajno mjesto B na trgu u Pićnu – k.č. 26. k.o. Pićan, 15 m2

1.2. U Sv. Katarini dana 11.08.2021.g. u vremenu od 18,00 do 24,00 sata kada će biti održana predstava:
a. Prodajno mjesto A na trgu u Sv. Katarini – k.č. 15591, k.o. Pićan, 15 m2
b. Prodajno mjesto B na trgu u Sv. Katarini – k.č. 15591, k.o. Pićan, 15 m2

1.3. U Pićnu dana 17.08.2021.g. u vremenu od 18,00 do 24,00 sata kada će biti održana predstava:
a. Prodajno mjesto A na trgu u Pićnu – k.č. 26. k.o. Pićan, 15 m2
b. Prodajno mjesto B na trgu u Pićnu – k.č. 26. k.o. Pićan, 15 m2

1.4. U Pićnu dana 22.08.2021.g. u vremenu od 18,00 do 24,00 sata kada će biti održana predstava:
a. Prodajno mjesto A na trgu u Pićnu – k.č. 26. k.o. Pićan, 15 m2
b. Prodajno mjesto B na trgu u Pićnu – k.č. 26. k.o. Pićan, 15 m2.

2. U svrhu potpore ugostiteljskim djelatnostima u tijeku pandemije koronavirusa COVID-19, utvrđuje se početni iznos zakupnine za sve termine ukupno u iznosu od 400,00 kuna po lokaciji.

3. Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Pićan www.pican.hr, isključivo putem e-maila martina.bilic@pican.hr. Ponude moraju biti zaprimljene na navedenoj e-mail adresi najkasnije do 24.07.2021.g. do 24,00 sata.
Ponude pristigle van tog roka neće se razmatrati.

4. Pisana ponuda obvezno sadrži:
a. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta,
b. oznaku javne površine za koji se ponuditelj natječe
c. iznos ponuđene zakupnine,
d. naznaku djelatnosti koju će obavljati i kratki opis asortimana ponude
e. presliku osobne iskaznice za fizičku osobu ili izvod iz registra trgovačkog ili obrtnog registra za pravne osobe

5. Ponuditelji se mogu istovremeno natjecati samo za jedno prodajno mjesto.
Ponuditelji su obvezni predati ponudu za sva četiri navedena termina.

6. Otvaranje i razmatranje ponuda provest će Povjerenstvo za provedu natječaja za davanje u zakup javne površine koje imenuje Općinski načelnik, dana 26.07.2021.g. u 9,00 sati u prostorijama Općine Pićan, i bez odgode o rezultatima obavijestiti sve ponuditelje.
O tijeku postupka Povjerenstva vodi se zapisnik.

7. Sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor.

8. Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pićan osobno, na broj telefona 052/887-054, mobitela 099/200-0041 ili putem maila: martina.bilic@pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.

Natječaj za javne površine – PDF