Arhiva objava

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2016.g.

04. ožujka 2016. | Novosti, Udruge

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16) i Odluke načelnika o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan, dana 04. ožujka 2016. godine, Općina Pićan raspisuje sljedeći

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2016. godini

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Obraza ugovora o financiranju, te obrasci za izvještavanje (opisni izvještaj i financijski izvještaj) bit će naknadno objavljeni na ovoj web stranici, a najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija:

Uredba

 

Pravilnik Općine Pićan

 

Odluka o raspisivanju natječaja

 

Javni natječaj

 

Upute za prijavitelje

 

Obrazac opisa programa

 

Obrazac proračuna

 

Popis priloga

 

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

 

Opisni izvještaj

 

Financijski izvještaj

 

Odgovori na postavljena pitanja – objavljeno 22.03.2016.g.

Q&A