Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16) i Odluke načelnika o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan, dana 03. ožujka 2017. godine, Općina Pićan raspisuje sljedeći

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2017. godini

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija:

Uredba Pravilnik Odluka o raspisivanju natječaja Javni natječaj Upute za prijavitelje Obrazac – Opis programa Obrazac – Proračun Popis priloga Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac za ocjenu kvalitete prijave Obrazac Ugovora o financiranju Opći uvjeti – Prilog uz Ugovor

 

Obrasci za izvještavanje: 

Opisni izvještaj Financijski izvještaj

 

Pitanja i odgovori – objavljeno 14.03.2017.g.    Q&A