Arhiva objava

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini

26. veljače 2018. | Udruge

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službene novine Općine Pićan br. 1/16) i Odluke načelnika o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan, dana 26. veljače 2018. godine, Općina Pićan raspisuje sljedeći

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2018. godini

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija:

Uredba Pravilnik Odluka o raspisivanju natječaja Javni natječaj Upute za prijavitelje Obrazac: opis programa Obrazac: proračun Popis priloga Obrazac: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac: Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

 

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Obrasci za izvještavanje:

Izvještaj-opisni Izvještaj-financijski

 

Prijedlog Ugovora s Općim uvjetima:  Ugovor

Na ovoj web stranici će biti objavljena eventualna često postavljena pitanja s odgovorima.

Q&A – objavljeno 15.03.2018.g.

  1. U Pravilniku je navedeno da se na natječaj može javiti udruga koja svoje programe izvodi na području Općine Pićan. Da li se može javiti na natječaj i udruga koja svoj program ili redovnu djelatnost provodi (prema Statutu) na području Istarske županije ili cijele Republike Hrvatske? Odgovor: Može se javiti i takva udruga, no bitno je da se program/ projekt/ aktivnost/ manifestacija provodi, između ostalog, i na području Općine Pićan.
  2. Pitanje je vezano na priloge koji se moraju priložiti ako se radi s djecom. U projektu je predviđena radionica s građanstvom i s vrtićima, ali s djecom iz vrtića će raditi njihove odgajateljice, a udruga je dužna osigurati prostor i materijale za radionicu. Je li i u tom slučaju potrebno priložiti navedene priloge? Odgovor: Temeljem preporuke Pravobraniteljice za djecu, davatelji financijskih sredstava dužni su napraviti uvid u kaznenu evidenciju za osobe koje u provedbi aktivnosti izravno rade s djecom. S obzirom na to da u tom slučaju udruga izravno neće raditi s djecom, nego posredno, a posrednici će biti odgajatelji, nije potrebno prilagati navedene obrasce (presliku uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak, ispunjen i potpisan obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju i preslika osobne iskaznice i putovnice).
  3. Je li prijavi potrebno priložiti ispis iz Registra udruga s internetske stranice Registra udruga RH te treba li navedeni biti izdan u vremenu od raspisivanja do zatvaranja natječaja?   Odgovor:   Nije potrebno prilagati ispis iz Registra udruga, s obzirom na to da možemo i sami izvršiti ispis sa web stranice u trenutku pregledavanja prijave.