Arhiva objava

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2019. godini

26. veljače 2019. | Udruge

Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Pićan za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan (Klasa: 022-05/19-01/10, Urbroj: 2144/05-01-01-19-2), Općinski načelnik Općine Pićan objavljuje


J A V N I    N A T J E Č A J
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Pićan u 2019. godini


Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu elektronske pošte: martina.bilic@pican.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajna dokumentacija:

Uredba Pravilnik Odluka o raspisivanju natječaja Natječaj Upute za prijavitelje Obrazac: opis projekta Obrazac: proračun projekta Popis priloga Obrazac: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac: Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

 

Obrazac za procjenu kvalitete prijave

 

Obrasci za izvještavanje:  Izvješće-opisno Izvješće-financijsko

 

Prijedlog Ugovora s Općim uvjetima:  Ugovor o financiranju

Na ovoj web stranici će biti objavljena eventualna često postavljena pitanja s odgovorima.