Arhiva objava

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja NC PI-386 radi upisa u zemljišnim knjigama

05. svibnja 2020. | Novosti

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:  

  Oznaka nerazvrstane ceste – dionica   Obilježavanje na terenu – dana   Uvid u geodetski elaborat – dana Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja
NC PI 386 okvirna trasa ceste: cesta na području naselja Zajci –

poč.toč.: NC PI 385
zav.toč.: NC PI 342

  19.05.2020.g.
od 10:00 – 10:30 sati

   29.05.2020.g.
od 12:00-13:00 sati

  G1 d.o.o.
Sv. Katarine 18, Labin 

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja gore navedene nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan, Pićan 40.

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.

Javni poziv PDF