Arhiva objava

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja NC TU-10 radi upisa u zemljišnim knjigama

25. siječnja 2019. | Novosti

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

  Oznaka nerazvrstane ceste – dionica   Obilježavanje na terenu – dana   Uvid u geodetski elaborat – dana Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja
NC TU-10 Karlići – Valkovići okvirna trasa ceste: cesta na području naselja Tupljak – poč.toč.: NC TU-6 – zav.toč.: NC TU-42   05.02.2019.g.od 10:00 – 10:30 sati           15.02.2019.g.od 12:00-13:00 sati   G1 d.o.o.Sv. Katarine 18, Labin 

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja gore navedene nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan, Pićan 40.

Pročelnica JUO
Martina Bilić

Javni poziv – PDF