Arhiva objava

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

12. listopada 2020. | Novosti

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:  

  Oznaka nerazvrstane ceste – dionica   Obilježavanje na terenu – dana   Uvid u geodetski elaborat – dana Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja
NC PI-44 Odvojak za Runki okvirna trasa ceste: – poč.toč.: D 64 – zav.toč.: NC PI-157   19.10.2020.g.od 10:00 – 10:30 sati 29.10.2020.g.od 12:00-13:00 sati   G1 d.o.o.
Sv. Katarine 18, Labin 

  Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedene nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan, Pićan 40.

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.