Arhiva objava

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

02. rujna 2020. | Novosti

KLASA: 023-05/20-01/57

URBROJ: 2144/05-02-01-202

Pićan, 31. kolovoza 2020. godine

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje

 

JAVNI POZIV

nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja

nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

 

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

 

 

Oznaka nerazvrstane ceste – dionica

 

Obilježavanje na terenu – dana

 

Uvid u geodetski elaborat – dana

Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja

NC PI-13

Odvojak za Obrš

okvirna trasa ceste:

– poč.toč.: NC PI-12

– zav.toč.: NC PI-11

 

 

07.09.2020.g.

od 10:0010:30 sati

 

 

       17.09.2020.g.

od 12:00-13:00 sati

 

 

G1 d.o.o.

Sv. Katarine 18, Labin

 

 

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja gore navedene nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan, Pićan 40.

 

Pročelnica JUO

Martina Bilić, v.r.