Arhiva objava

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

12. kolovoza 2021. | Novosti

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstane ceste radi upisa u zemljišnim knjigama

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta, navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno odredbama čl. 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

  Oznaka nerazvrstane ceste – dionica   Obilježavanje na terenu – dana   Uvid u geodetski elaborat – dana Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja
NC PI-3 D64 – Kukurini
okvirna trasa ceste:- poč.toč.: D 64- zav.toč.: ŽC 5079
    23.08.2021.g.od 10:00-11:00 sati 06.09.2021.g. od 12:00-13:00 sati     G1 d.o.o.Sv. Katarine 18, Labin
NC PI-392 Dječji vrtić – Biodisk
okvirna trasa ceste:- poč.toč.: NC PI-51- zav.toč.: NC PI-172
23.08.2021.g.od 10:00-11:00 sati 06.09.2021.g. od 12:00-13:00 sati  G1 d.o.o.Sv. Katarine 18, Labin

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja navedenih nerazvrstanih cesta te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan, Pićan 40.

Pročelnica JUO
Martina Bilić, v.r.