Arhiva objava

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

26. ožujka 2024. | Novosti

Jedinstveni upravni odjel Općine Pićan na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23) objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta radi upisa u zemljišnim knjigama

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena neka od nerazvrstanih cesta navedena u tablici u nastavku, o započinjanju postupka evidentiranja te ceste sukladno članku 131. i 133. Zakona o cestama („NN“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23). Općina Pićan će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

Oznaka nerazvrstane ceste

– dionica i okvirna trasa

Obilježavanje na terenu Uvid u geodetski elaborat Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata
NC PI-394, Pićan

(Pićan-odvojak za groblje)

poč.toč.: LC 50121 (stari grad Pićan)

zav.toč.: /

04.04.2024.

četvrtak

u 09,00 sati

09.05.2024.

četvrtak

u 12,00 sati

G1 d.o.o.

Sv. Katarine 18, Labin

NC PI-401, Jakovici

(NC PI-16-Jakovici 54)

poč.toč.: NC PI-16

zav.toč.: NC PI-116

04.04.2024.

četvrtak

u 10,00 sati

09.05.2024.

četvrtak

u 12,00 sati

G1 d.o.o.

Sv. Katarine 18, Labin

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja te zatražiti eventualna dodatna pojašnjena na dan kako je navedeno u tablici, u zgradi Općine Pićan, Pićan 40, Pićan.

Javni poziv NC PI-394 odvojak za groblje i PI-401 Jakovici