Arhiva objava

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

12. kolovoza 2022. | Natječaji, Novosti

Na temelju članka 7. Odluke o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22192/1 i k.č. 22192/3, k.o. Pićan – igralište u Tupljaku, u svrhu ugostiteljske ponude na manifestaciji „Bortulja“ koja će se održati dana 26. kolovoza 2022. godine u Tupljaku.

Članak 2.

Ugostiteljska ponuda treba se sastojati od:
– ugostiteljske usluge prodaje hrane i pića,
– zabavnog dijela programa koji uključuje glazbenog izvođača / sastava i DJ-a,
– razglasa i rasvjete,
– pozornice minimalne veličine 30 m2,
– promidžbe,
– u slučaju lošeg vremena osiguran šator.
Ugostiteljska ponuda će se realizirati u dogovoru s Općinom.

Članak 3.

Javna površina iz članka 1. daje se na korištenje bez naknade, pod uvjetom da korisnik javne površine osigura cjelokupnu ugostiteljsku ponudu iz članka 2. uz financiranje Općine Pićan u iznosu od 15.000,00 kuna, dok će preostali dio troška za zabavni dio programa snositi korisnik javne površine, sve pod uvjetom da cijena zabavnog programa iznosi minimalno 20.000,00 kuna.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi zabavni dio programa najveće vrijednosti, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz ovog javnog poziva.

Članak 4.

Ponuditelji mogu biti isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:
– Naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB, kontakt telefon i e-mail odgovorne osobe ponuditelja
– Ponudu predloženog zabavnog dijela programa (glazbenog izvođača/sastava i DJ-a)
– Opis asortimana koji će se prodavati na manifestaciji
– Presliku rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
– Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz članka 2. ovog Javnog poziva kao dokaz da je ponuditelj u mogućnosti osigurati traženu ugostiteljsku ponudu.
Ponude se obavezno dostavljaju na e-mail info@pican.hr najkasnije do 19. kolovoza 2022. godine do 12,00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Općini Pićan.

Članak 6.

Korisnik javne površine je dužan u roku od 8 sati od završetka manifestacije s javne površine ukloniti sve predmete koje je na istu postavio, te korištenu javnu površinu očistiti i vratiti u prvobitno stanje.

Članak 7.

Nepotpune, nepravovremene i nepravilne ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Općini Pićan po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.

Članak 8.

Na ovaj javni poziv primjenjuju se odredbe Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22).

Članak 9.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.

Načelnik Općine Pićan
Dean Močinić, v.r.