Arhiva objava

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje javne površine

11. kolovoza 2023. | Natječaji

Na temelju članka 7. stavka 3. Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22), Povjerenstvo za raspolaganje javnim površinama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za korištenje javne površine

Članak 1.

Ovim javnim pozivom daje se na korištenje dio javne površine na k.č. 22192/1 i k.č. 22192/3, k.o. Pićan – igralište u Tupljaku, u svrhu ugostiteljske ponude na manifestaciji „Bortulja“ koja će se održati dana 25. kolovoza 2023. godine u Tupljaku.

Članak 2.

Ugostiteljska ponuda treba se sastojati od:
– ugostiteljska usluga prodaje hrane i pića,
– pozornica minimalne veličine 30 m2,
– napuhanko (dvorac na napuhavanje) za djecu,
– promidžba,
– u slučaju lošeg vremena osiguran šator.
Ugostiteljska ponuda će se realizirati u dogovoru s Općinom.
Ponuditelj je obvezan Općini Pićan osigurati korištenje do 60 jednokratnih bonova za konzumaciju hrane.

Članak 3.

Početni iznos naknade za korištenje javne površine iznosi 300,00 EUR.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najveći iznos naknade za korištenje javnih površina, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz ovog javnog poziva.

Članak 4.

Ponuditelji mogu biti isključivo pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:
– Naziv ponuditelja, adresa ili sjedište, OIB, kontakt telefon i e-mail odgovorne osobe ponuditelja,
– Opis asortimana koji će se prodavati na manifestaciji,
– Presliku rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik ili izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
– Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz članka 2. i 3. ovog Javnog poziva, uključujući i korištenje jednokratnih bonova za konzumaciju hrane.
Ponude se obavezno dostavljaju na e-mail martina.bilic@pican.hr ili info@pican.hr najkasnije do 18. kolovoza 2023. godine do 12,00 sati do kada ponude moraju biti zaprimljene u Općini Pićan.

Članak 6.

Korisnik javne površine je dužan u roku od 8 sati od završetka manifestacije s javne površine ukloniti sve predmete koje je na istu postavio, te korištenu javnu površinu očistiti i vratiti u prvobitno stanje.

Članak 7.

Nepotpune, nepravovremene i nepravilne ponude neće se uzimati u obzir prilikom odabira ponuditelja, kao ni ponude onih ponuditelja koji nisu podmirili obvezu prema Općini Pićan po osnovi prijašnjih zakupa i korištenja javne površine.

Članak 8.

Na ovaj javni poziv primjenjuju se odredbe Odluka o davanju na korištenje i davanju u zakup javnih površina na području Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ 5/22, 8/22).
Povjerenstvo zadržava pravo poništiti objavljeni javni poziv.

Članak 9.

Ovaj javni poziv objavit će se na web stranici Općine Pićan www.pican.hr.