Komisija za dodjelu priznanja Općinskog vijeća Općine Pićan upućuje

JAVNI POZIV

svim ovlaštenim predlagačima sa područja Općine Pićan da se do 15. srpnja 2015. godine mogu podnositi prijedlozi za dodjelu priznanja Općine Pićan i to:

1. PLAKETE OPĆINE PIĆAN

2. NAGRADU OPĆINE PIĆAN

3. PRIZNANJE POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE PIĆAN

Prijedloge mogu podnijeti vijećnici Općinskog vijeća Općine Pićan, radna tijela Općinskog vijeća, gospodarski subjekti, ustanove i organizacije, te druge fizičke i pravne osobe s područja Općine Pićan.

Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi, obavezno obrazloženi, a po mogućnosti i popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja.

Prijedlozi se upućuju na adresu:

OPĆINA PIĆAN
Komisija za dodjelu priznanja
Pićan 40
52332 Pićan

 

Predsjednik Komisije

Miroslav Jelenić, v.r.