Arhiva objava

Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

02. rujna 2021. | Novosti

Savez Alpe Jadran otvorio je 01. lipnja 2021. Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje do 30. rujna 2021. godine.

Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt, u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 11 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Istarsku, Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Vas iz Mađarske te Republiku Sloveniju.

Prema poglavlju V. trenutačnih proceduralnih pravila, zajednički proračun Saveza Alpe-Jadran namijenjen je podršci „financiranja važnih aktivnosti i projekata koji su značajni za cijelu mrežu“.

Savez Alpe Jadran podržava:
– troškove pripreme prijave projekta u okviru odgovarajućih programa EU (npr. Europa
za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa itd.)
– provedbu projekata sufinanciranih od EU
– zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže za suradnju

Kriteriji uspješnog odabira prijava:
– Projekti koje financira AAA moraju uključivati najmanje tri redovne članice Saveza iz tri različite zemlje.
– Što je više projektnih partnera uključeno, veće su šanse za odobrenje projekta.
– Ulogu svakog partnera treba opisati u prijavi.
– Očekivana dodana vrijednost projekta za Savez mora biti jasno opisana u prijavnom obrascu i podliježe evaluaciji nakon završetka projekta.
– Opći doseg projekta (sudionici, mogući posjetitelji, očekivana medijska vidljivost, tiskana i/ili online objava rezultata itd.) izrazito je važan.
– Svi projekti manjeg obima moraju podržavati Prioritet 2.3 „Jačanje kohezije zajednice“ (str. 59/60 iz Strategije geografskog područja Alpe-Jadran 2019.-2027.)

Zainteresirani prijavitelji mogu svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu koji je objavljen na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran (https://alps-adriatic-alliance.org/call-for-financial-applications/), odnosno putem nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP) koje obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam.

U Smjernicama za provedbu projekata financijski podržanih od strane Saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi, a koje su objavljene u prilogu obrasca projektne aplikacije – https://alps-adriatic-alliance.org/downloads/.

Po završetku procesa evaluacije projektnih prijedloga, održati će se sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran tijekom mjeseca listopada na kojemu će se odlučivati o projektnim prijedlozima koji će biti odobreni za sufinanciranje.

Ovim putem se pozivaju sve zainteresirane organizacije s područja Istarske županije, koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge.

Sve projektne prijave moraju biti poslane odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) zaključno do 30. rujna 2021. godine do 23,59 sati. Adrese TCP-a navedene su na prijavnom obrascu kao i na poveznici: http://alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran