Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Pićan za 2023. godinu.

Provedbenim planom utvrđuju se aktivnosti kojima se provode i unapređuju mjere zaštite od požara na području Općine Pićan, te se za njihovu provedbu planiraju sredstva u proračunu Općine Pićan.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Pićan za 2023. godinu, dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu martina.bilic@pican.hr ili na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 14. do 23. travnja 2023. godine.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, u suprotnom će se smatrati da dajete privolu za obradu i objavu osobnih podataka za potrebe provedbe javnog savjetovanja.