Arhiva objava

Javno savjetovanje: Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Općine Pićan

22. srpnja 2022. | Savjetovanja s javnošću

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Općine Pićan.

Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje nositelj izrade akta strateškog planiranja želi postići komunikacijom s javnošću i definiraju ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijski kanali. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih Komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva. 

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Općine Pićan, dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu martina.bilic@pican.hr ili na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 22. srpnja do 21. kolovoza 2022. godine.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, u suprotnom će se smatrati da dajete privolu za obradu i objavu osobnih podataka za potrebe provedbe javnog savjetovanja.