Arhiva objava

Javno savjetovanje: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja

11. listopada 2023. | Savjetovanja s javnošću

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja.

Odlukom se predlaže uvođenje odredbe prema kojemu će Općina sufinancirati troškove boravka djeteta, čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Pićan, ili jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Pićan a drugi ima prebivalište na području druge općine ili grada, ukoliko ostvaruju pravo na sufinanciranje sukladno člancima 12. do 14. Odluke, najviše do visine ekonomske cijene, odnosno do visine od 50% ekonomske cijene, programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Lišnjak“ Pićan, bez obzira na visinu ekonomske cijene programa predškolskog odgoja predmetnog vrtića na području druge općine ili grada.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu martina.bilic@pican.hr ili na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 11. listopada do 05. studenoga 2023. godine.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, u suprotnom će se smatrati da dajete privolu za obradu i objavu osobnih podataka za potrebe provedbe javnog savjetovanja.