Arhiva objava

Javno savjetovanje: Odluka o porezima Općine Pićan

11. listopada 2023. | Novosti, Savjetovanja s javnošću

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o porezima Općine Pićan.

Zakon o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17, 114/22, 114/23) (dalje u tekstu: Zakon) izmijenjen je ove godine i stupio je na snagu 05.10.2023. godine. Između ostalog, izmjene se odnose na sljedeće: ukida se prirez porezu na dohodak, proširuje se obveza plaćanja poreza na kuće za odmor i na one koje se iznajmljuju putnicima i turistima, odnosno, obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaj na utvrđivanje statusa kuće za odmor, te se mijenja raspon u kojem se može odrediti visina poreza na kuće za odmor od 0,60 do 5,00 eura po m2 korisne površine kuće za odmor. S obzirom na to da ni do trenutka donošenja novog Zakona Općina nije imala utvrđen prirez porezu na dohodak, s te strane novi Zakon nema utjecaj na Proračun Općine.  Ovom odlukom predlaže se povećanje visine poreza na kuće za odmor s dosadašnjih 10,00 kuna odnosno 1,33 eura na 3,00 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. 

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Odluke o porezima Općine Pićan dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu martina.bilic@pican.hr ili na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 11. listopada do 05. studenoga 2023. godine.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, u suprotnom će se smatrati da dajete privolu za obradu i objavu osobnih podataka za potrebe provedbe javnog savjetovanja.