Arhiva objava

Javno savjetovanje: Odluka o socijalnoj skrbi

24. studenoga 2022. | Novosti, Savjetovanja s javnošću

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o socijalnoj skrbi.

Člankom 289. stavkom 1. Zakona propisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i zakonima kojima se uređuje financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svom području. Stavkom 7. istog članka Zakona propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. Socijalni program Općine Pićan donesen je 2009. godine, nakon čega je Zakon o socijalnoj skrbi doživio brojne promjene, te je nužno uskladiti opći akt kojim se uređuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Pićan sa pozitivnim pravnim propisima i prilagoditi kriterije i uvjete ostvarivanja prava iz socijalne skrbi trenutnim okolnostima.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Odluke o socijalnoj skrbi, dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu martina.bilic@pican.hr ili na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 24. studenoga do 24. prosinca 2022. godine.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, u suprotnom će se smatrati da dajete privolu za obradu i objavu osobnih podataka za potrebe provedbe javnog savjetovanja.