Poštovani građani, 

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uređenju prometa na području Općine Pićan.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati OVDJE.

Pozivamo zainteresiranu javnost da sudjeluje u javnom savjetovanju dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu martina.bilic@pican.hr ili opcina.pican@pu.t-com.hr ili putem pošte na Općinu Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje je otvoreno do 08.03.2021.g.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.