Arhiva objava

Javno savjetovanje: Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

11. listopada 2023. | Savjetovanja s javnošću

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Člankom 57. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, dohodak i porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu, ukoliko isti po toj osnovi nije obveznik poreza na dodanu vrijednost. Nadalje, stavkom 3. istog članka je propisano da u slučaju iz prethodnog stavka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 eura niti veće od 199,08 eura. Člankom 2. stavkom 3. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu određeno je da se visina paušalnog poreza utvrđuje po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj. Člankom 8. stavkom 1. Pravilnika o paušalnom oporezivanju određeno je da se godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje kao umnožak broja kreveta odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu odnosno broja smještajnih jedinica u objektu za robinzonski smještaj te visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici. Općinsko vijeće Općine Pićan je na sjednici održanoj 25. siječnja 2019. godine donijelo Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/19) kojom je utvrđena visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu za područje Općine Pićan iznosi 150,00 kuna po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu. Ovom Odlukom predlaže se povećanje visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu na 50,00 eura po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Dokument za savjetovanje moguće je pogledati ovdje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu dostavljanjem ispunjenog obrasca sa svojim komentarima, mišljenjima, prijedlozima i/ili primjedbama na e-mail adresu martina.bilic@pican.hr ili na adresu Općina Pićan, Pićan 40, 52332 Pićan. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Savjetovanje je otvoreno od 11. listopada do 05. studenoga 2023. godine.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca, u suprotnom će se smatrati da dajete privolu za obradu i objavu osobnih podataka za potrebe provedbe javnog savjetovanja.