Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 2019. – 2025. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Strategije upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 2019. – 2025. godine.

Opis savjetovanja: Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Pićan za navedeno razdoblje (2019.-2025.). Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Općine Pićan, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Pićan za razdoblje 2019. – 2025. godine, upisivanjem svojih komentara. Javno savjetovanje možete pogledati na sljedećoj web stranici: https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/3d8ab207-2dac-455e-bae6-8fe00c3ed16f 

Savjetovanje je otvoreno do: 23.05.2019.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.